Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chào mừng bạn đến với trang bongdalu5.org. Trang web cập nhật tỷ số bóng đá trực tiếp nhanh và chính xác nhất. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, Miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi muốn thông báo rằng việc sử dụng trang web này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Miễn trừ trách nhiệm của bongdalu5.org
[ez-toc]

Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Thông tin trên trang web bongdalu fun

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, không rõ ràng hoặc bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Bạn nên kiểm tra tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nó.

Miễn trừ trách nhiệm với liên kết bên thứ ba

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba. Những liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không đại diện cho sự ủng hộ hoặc sự liên kết của chúng tôi với bất kỳ nội dung, thông tin hoặc quan điểm nào được đưa ra trên các trang web bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin cậy vào nội dung, hàng hoặc dịch vụ có sẵn trên các trang web bên thứ ba.

Sự cố kỹ thuật bongdalu

Miễn trừ trách nhiệm về bất kỳ sự cố kỹ thuật, gián đoạn hoặc mất mát dữ liệu nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Chúng tôi cố gắng duy trì trang web với mức độ tin cậy cao nhưng không đảm bảo rằng nó sẽ luôn hoạt động một cách không gián đoạn và không có lỗi.

Bongdalu hạn chế trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung trang web. Trách nhiệm tối đa của chúng tôi giới hạn trong phạm vi tối đa được cho phép bởi pháp luật áp dụng.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến việc sử dụng trang web này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Vui lòng lưu ý rằng bài miễn trừ trách nhiệm này chỉ là một bản tường thuật chung và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và trách nhiệm hợp pháp nào mà chúng tôi không thể miễn trừ theo luật pháp hiện hành.

Rất cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Mọi thắc mắc khiếu nại quý khách vui lòng liên hệ qua các hình thức sau.
Email: bongdalu5@gmail.com
Vui lòng để lại thông tin vào bảng sau.

[contact-form-7 id=”210″ title=”Form liên hệ 1″]